A honlapot készítette: Molnár Attila ELTE PPK Andragógia szak 2012 - Múzeumok mindenkinek, tanár: Dr. Magyar Erzsébet.

Hopp Ferenc
Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum

A kiállításról

 
 

 

 

Az Andrássy úton még az európai kultúra, és a jelenkor igyekszik kifejteni hatását a járókelőre. Ám ahogy belépünk a múzeum kapuján, a kert valami egészen mást kezd sugallni: igen nagy kulturális távolságokat sejtet. Az épület építészeti formája nem utal arra, hogy odabent Ázsia művészeti emlékeinek gyűjteményét találjuk. Márpedig számos műtárgy várja a látogatót, melyet Hopp Ferenc, aki „1882 és 1914 között ötször utazta körül a Földet”, egy élet munkájával gyűjtött.
 

Az épületbe belépve, akármerre nézünk, valami „keleties” dolgot látunk, melyről elsőre csak annyit állapíthatunk meg: szép. Ahogy közeledünk a kiállított tárgyakhoz, fokozatosan kinyílni látjuk azt a világot, amely éppen ismeretlenségével vonzza a tekintetet. A falakon ékeskedő képek, a vitrinekben elhelyezett élet-képek egyaránt bevezetni, áthangolni kívánnak bennünket egy egészen más világba. A kő, a kovácsoltvas szintén kissé visszafelé húz az időben - segítve a látogatót ebben a spontán időutazásban.
 

A látogató megáll, és hosszú percekig szemlél egy-egy kiállított tárgyat, képet, de olykor még több percet tölt azzal, hogy részleteiben elemezze a látványt. Ilyen a múzeum fő folyosójának végében elénk táruló nagyobb méretű kép, mely A ragyogó fényességű csillagfény, Buddha és a Göncölszekér címet viseli. A múzeumpedagógus elmondja, hogy az általunk is jól ismert (legalábbis felismert) Göncölszekér csillagkép hét csillaga különleges jelentéssel bír a koreai művészetben, továbbá, hogy a középen elhelyezkedő Csillagfény-Buddha s a kísérők, valamint a mű szereplőinek mindegyike pontosan kijelölt, funkciójának és rangjának megfelelő helyet foglal el a képen. Mindennek jelentése van – s ez a jelentéshordozás a kiállítás minden darabján megtalálható. A szimbolikus állatok, így a denevér, a sárkány és a tigris szintén fontos szerepet töltenek be a koreai kultúrában. S találunk még számos szimbólumot, melyek közül figyelemre méltó a koreai nép nemi tagoltsága, vagy inkább a nemek között húzódó tiszteleti, szokásbeli, kulturálódási különbségek megléte, mely nem is azt sugallja, hogy férfiak és nők, fiúk és lányok oly kirekesztően kezelnék egymást - inkább e csoportok kapcsolati rendszerének épülése, az egymásra találás és a kultúra közös továbbvitelének igénye látszik körvonalazódni.
 

A múzeum, parányi méreteivel ellentétben, hosszú időre leköti a látogatót. Magának a látogatás tempójának e lassú mivolta olyan további benyomást kelt az emberben, ami arra késztet, hogy feledjük egy kis időre megszokott tempónkat, zárjuk ki a zajt, a tülekedést, helyette érezzük át a koreai kultúra emlékeinek lassabb, nyugodtabb szféráját.

 

 

 

 

 

 

www@molnarattila.hu     +36 20 9685651